Απόφαση Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 19/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
19/2018
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-11 04:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Παραχώρηση χρήσης ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, για την κάλυψη των Προπονητικών αναγκών του αθλητικού Συλλόγου «ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»

Περίληψη:

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την απόρριψη του αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου «ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ», περί παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα.

2018-10-15T02:17:53+00:00 Οκτώβριος 11th, 2018|
Επιστροφή