Απόφαση ΔΟΚΟΠΑΠ 26/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
26/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-16 01:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την 1059/2017 Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας” του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για παροχή γνωμοδότησης περί των επιβαλλόμενων γενικώς ενεργειών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου επί θεμάτων που προκύπτουν από την υπ’ αριθ. 1059/2017 Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου, την Δικηγόρο Κορίνθου κα ΠΕΠΠΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνα, η οποία άλλωστε έχει οριστεί και ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Νομικού Προσώπου για την ανωτέρω υπόθεση.

2018-09-12T13:12:36+00:00 Ιούλιος 16th, 2018|
Επιστροφή