Απόφαση ΔΚ Ισθμίας 5/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
5/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-02-27 05:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον ΒΑΡΣΑΜΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εντός-εκτός του Κ.Υ.Ε., που λειτουργεί στην πλατεία Κυρας Βρύση της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας

Περίληψη:

Ο μ ο φ ω ν α

 

     Χορηγεί στον ΒΑΡΣΑΜΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας, εντός-εκτός του Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί στην πλατεία Κυρας Βρύση της Δημοτικής Κοινότητας  Ισθμίας.

    Η εν λόγω χρήση θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 4442/16, της αριθμ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης όπως ισχύει, της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης & της αριθμ. 423/02 Α.Δ.Σ.

2018-07-04T14:11:04+00:00 Φεβρουάριος 27th, 2018|
Επιστροφή