Απόφαση ΔΚ Ισθμίας 3/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
3/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-02-13 02:02
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί: Τους προτεινόμενους χώρους,
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για
παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄)

Περίληψη:

ο μ ο φ ω ν α,

 

    Δεν προτείνει χώρους παραχώρησης για απλή χρήση αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους με δημοπρασία.

2018-07-04T14:31:24+00:00 Φεβρουάριος 13th, 2018|
Επιστροφή