Απόφαση ΔΚ Ισθμίας 06/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
6/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-03-13 05:16
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης-πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΔΕΚ 171/13-11-2017 τεύχ. Α΄), περί:
α) Καθορισμού αριθμού αδειών, σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς και καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση &
β) Καθορισμού αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς και καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση

Περίληψη:

ο μ ο φ ω ν α

 

     Προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω:

 

Α. Τον καθορισμό δύο (2) αδειών που θα χορηγηθούν για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων (κουλουριών, λουκουμάδων, κάστανων & καλαμποκιού) από άνεργους.

Β. Τον προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των παραπάνω στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων ως εξής:

  1. Μία (1) θέση στην οδό Ποσειδώνος παραλία δυτικής Ισθμίας, σε έκταση 3 τ.μ.
  2. Μια (1) θέση στον Ναό Αγίου Νικολάου  στα Ίσθμια, σε έκταση 3 τ.μ.

 

Γ. Τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας για την άσκηση των παραπάνω υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων  σε τέσσερις (4) μήνες.

 

Δ. Όσον αφορά τον καθορισμό τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων καθώς και τον τρόπο είσπραξης αυτού, επαφίεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2018-07-04T14:19:07+00:00 Μάρτιος 13th, 2018|
Επιστροφή