Απόφαση ΔΚ Αγ. Θεοδώρων 29/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
29/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-08 01:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής.

Περίληψη:

  Ο μ ό φ ω ν α  

Εισηγείται την μη αναπροσαρμογή των τελών νεκροταφείου στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων για το έτος 2018 και εφεξής  σύμφωνα με την από 16-10-2018 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος , γραφείο εσόδων του Δήμου.

 

2018-11-08T13:59:11+00:00 Νοέμβριος 8th, 2018|
Επιστροφή