Απόφαση ΔΚ Αγ. Θεοδώρων 26/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
26/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-08 02:01
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού και μείωσης τελών καθαρότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου.

Περίληψη:

                        Ο μ ό φ ω ν α αποφασίζει

 

α. Να μην προβεί στην αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και   

   φωτισμού στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

 

β. Να προβεί στην μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά  

   50% για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου.

2018-11-08T14:01:17+00:00 Νοέμβριος 8th, 2018|
Επιστροφή