Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 323/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
323/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-19 10:29
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη στην κα Παπαθεοδώρου Παρασκευή άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν του υπό ίδρυση εργαστηρίου της, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Κυρα – Βρύση Ισθμίας.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, στην κα Παπαθεοδώρου Παρασκευή άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της Ελ. Βενιζέλου στην Κυρα – Βρύση της Δ.Κ. Ισθμίας, έμπροσθεν του ακινήτου όπου θα εγκατασταθεί το υπό ίδρυση εργαστήριό της, ‘’Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής μαρμελάδας – γλυκών του κουταλιού’’, και επί της πρόσοψης αυτού, σύμφωνα με την από 19-10-2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας και το από Ιούνιο 2018 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού κ. Αργύρη Κοντογιάννη.

Η ανωτέρω άδεια απότμησης πεζοδρομίου θα διέπεται από τα κάτωθι :

  • Το πεζοδρόμιο στη πρόσοψη της ιδιοκτησίας να αποκατασταθεί με όμοιες πλάκες με τις υπάρχουσες στην οδό σύμφωνα με τις ήδη διαμορφωμένες κλίσεις.
  • Η υπό χορήγηση άδεια να  παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους εκδόθηκε.
  • Η κατασκευή θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2018-11-19T22:29:38+00:00 Νοέμβριος 19th, 2018|
Επιστροφή