Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 319/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
319/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-16 10:24
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

Περίληψη:

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

 

Εγκρίνει τα κάτωθι πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ως ακολούθως

 

1.(K.A. 15-) Oμόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Μεταφορές μελών Φιλαρμονικής για συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις του Δήμου (εορτές, λιτανεία, πολιτιστικές κλπ)

Γ. Γιαννούλης – Δ. Βλάσσης Ο.Ε.

1.990,20 €

σύμφωνα με την 17931/01-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

2.(Κ.Α. 15-)  Κατά Πλειοψηφία (μειοψηφούντων των δ.σ. Κ. Λογοθέτη, Αθ. Μουζάκη, Κ. Δόσχορη)

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Συμμετοχή Φιλαρμονικής σε εκδηλώσεις του Δήμου (Μάχη Περαχώρας, 28η Οκτωβρίου)

Φίλοι Μουσικής Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

2.083,20 €

σύμφωνα με την 18544/08-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

3.(Κ.Α. 15-) Κατά Πλειοψηφία (μειοψηφούντων των δ.σ. Κ. Λογοθέτη, Αθ. Μουζάκη, Κ. Δόσχορη)

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Μικροφωνική εγκ/ση Λουτράκι-Περαχώρα-΄Ισθμια για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

ΠΑΝΑΓΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1.860,00 €

σύμφωνα με την 18545/08-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

4.(Κ.Α. 30-) Κατά Πλειοψηφία (με τη λευκή ψήφο του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου)

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Συντήρηση πλατειών & Κ.Χ. στη Δ.Ε. Λ – Π

ΕΥ ΖΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π. ΦΑΝΗΣ ΜΟΝ  ΕΠΕ

8.918,43 €

σύμφωνα με την 18547/07-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

Τη στιγμή αυτή αποχωρεί ο δημοτικός σύμβουλος Ασημακόπουλος Χρήστος.

 

5.(Κ.Α. 15-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, σήμανσης, αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα 7ος , 8ος  2018

ΛΕΚΚΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

2.718,08

σύμφωνα με την 18706/09-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

6.(Κ.Α. 00-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζομένους του Δήμου (Διοικ/κό & εργατοτεχνικό προσωπικό από )05/09/2018 έως 04/10/2018

Νικολάου Ιωαν. Ευάγγελος

397,23 €

σύμφωνα με την 17933/01-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

7.(Κ.Α. 10-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Ηχογράφηση – δακτυλογράφηση πρακτικών Δημ. Συμβουλίου της 17-10-2018

ΗΧΟΣ ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ

353,60 €

σύμφωνα με την 18428/07-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

8.(Κ.Α. 15-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Ενοικίαση ναυαγοσωστικών σκαφών

LOUTRAKI LIFEGUARD ΜΟΝ  Ι.Κ.Ε.

662,16 €

σύμφωνα με την 18611/09-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

9.(Κ.Α. 15-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου μήνα Οκτωβρίου 2018

Παπαευσταθίου Αλέξανδρος Ε.Ε.

1.085,00 €

σύμφωνα με την 18612/09-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

10.(Κ.Α. 20-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Συντήρηση & επισκευή κάδων απορ/των του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

4.880,64 €

σύμφωνα με την 17932/01-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

11.(Κ.Α. 20-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Εξαγωγή κεντρικού, αλλαγή σταυρού & γέμισμα (ΚΗΗ 5466)

ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

99,20 €

2.

Εξαγωγή σασμάν,, αλλαγή δίσκο πλατο ρουλεμάν & τρόμπας λεβιέ (ΚΗΥ 5149)

.ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

558,00  €

3.

Εξαγωγή πίσω τροχών αλλαγή δισκόπλακων, δισκόφρενων & τοποθέτηση-εξαγωγή κάρου, αλλαγή φουρκέτας & τοποθέτηση (ΚΗΥ 2212)

ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

248,00 €

4.

Επισκευή σωλήνα εξάτμισης (ΚΗΗ 2907)

ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

37,20 €

σύμφωνα με την 18015/01-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

12.(Κ.Α. 20-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (συνεχιζόμενη σύμβαση)

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. Γ. ΕΠΕ

4.319,33

σύμφωνα με την 18597/08-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

13.(Κ.Α. 30-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Συντήρηση πλατειών & Κ.Χ. στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων (χρωματισμοί μεταλλικών κιγκλιδωμάτων)

Δρίτσας Αντ. Κων/νος

1.939,36 €

2.

Επισκευή – συντήρηση & περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων στο Δημαρχείο & στο Π.Κ. Περαχώρας

Αφοι Κολλιάκου Ο.Ε.

1.401,20 €

σύμφωνα με την 17619/29-10-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

14.(Κ.Α. 30-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Μισθώματα μηχανημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Τεχνικών ΄Εργων στη Δ.Ε. Λ – Π

Δόσχορης Δημ. Ηλίας

1.153,20 €

σύμφωνα με την 18446/07-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

15.(Κ.Α. 30-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Συντήρηση & επισκευή καυστήρα & λέβητα δημοτικών καταστημάτων

Α. & Π. Λειβαδίτης Ο.Ε.

1.066,40 €

σύμφωνα με την 18448/07-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

 

16.(Κ.Α. 30-) Ομόφωνα

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Επισκευή – συντήρηση & περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων στο Δημαρχείο & στο Π.Κ. Περαχώρας 7ος , 8ος , 9ος

Αφοι Κολλιάκου Ο.Ε.

1.209,00 €

σύμφωνα με την 18659/09-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

2018-11-19T22:27:50+00:00 Νοέμβριος 16th, 2018|
Επιστροφή