Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 309/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
309/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-16 10:23
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το έτος 2019 και εφεξής

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου)

 

Τη μη αναπροσαρμογή του τέλους άρδευσης στον Δήμο μας για το έτος 2019 και εφεξής, το οποίο παραμένει στα επίπεδα που καθορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 29/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 0,20 €/κ.μ. καταναλισκόμενου ύδατος σε συνδυασμό με τον καθορισμό πάγιας κατανάλωσης ίσης με 15 κ.μ. νερό το μήνα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 242/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

2018-11-19T22:24:12+00:00 Νοέμβριος 16th, 2018|
Επιστροφή