Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 308/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
308/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-16 10:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 και εφεξής.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου)

 

Δεν αναπροσαρμόζει για το έτος 2019 και εφεξής το δικαίωμα εμπορίας νερού, το οποίο παραμένει στα επίπεδα που καθορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 22/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής :

 

Α) για τους βυτιοφορείς και τα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού του Λουτρακίου σε 0,61 €/κ.μ. και 1,92 €/κ.μ. αντίστοιχα.

 

Β) για τους βυτιοφορείς Αγ. Θεοδώρων σε 0,30 €/κ.μ.

2018-11-19T22:22:47+00:00 Νοέμβριος 16th, 2018|
Επιστροφή