Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 290/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
290/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-05 02:35
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με το Επιμελητήριο Κορινθίας και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την υποβολή από κοινού πρότασης στο Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότη τα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’, ΄Αξονας προτεραιότητας 01 ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες’’.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος  ‘’Αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με το Επιμελητήριο Κορινθίας και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την υποβολή από κοινού πρότασης στο Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’, ΄Αξονας προτεραιότητας 01 ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες’’, ύστερα από πρόταση του κ. Δημάρχου, καθότι παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των προτάσεων στο εν λόγω Ε.Π.

2018-11-05T14:35:10+00:00 Νοέμβριος 5th, 2018|
Επιστροφή