Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 204/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
204/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-16 01:38
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για την οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στον Δήμο μας.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη Σύµβασης Συνεργασίας, µεταξύ του ∆ήµου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Ανταποδοτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων με την επωνυμία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» , για την οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, σύμφωνα με το αναφερόμενο  στο προοίμιο της παρούσας σχέδιο.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης.

 

2018-08-23T11:41:16+00:00 Αύγουστος 16th, 2018|
Επιστροφή