Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 11/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
11/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-02-22 01:25
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων». Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

 

 

  • Αποδέχεται την ένταξη και την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραιότητας «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων», με συνολικό ποσό χρηματοδότησης ύψους #842.000,00# €.

 

 

  1. Ορίζει ως υπεύθυνο της Πράξης τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Kαπετανόπουλο Ιωάννη, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών. 

 

  1. Ορίζει ως Υπόλογο Διαχειριστή του εν λόγω έργου τον επίσης δημοτικό υπάλληλο κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνο, κλάδου ΔΕ1 – Διοικητικών. 

 

  1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο προκειμένου να υπογράψει τα έγγραφα συμμετοχής, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το θέμα.
2020-03-10T01:30:04+00:00 Φεβρουάριος 22nd, 2020|
Επιστροφή