Απόφαση Δ.Κ. Λουτρακίου Περαχώρας 19/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
19/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-22 03:29
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί « Διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στην περιοχή του Λουτρακίου».

Περίληψη:

ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της απομάκρυνσης των κενωθέντων περιπτέρων
στην περιοχή του Λουτρακίου κατόπιν πρότασης της Προέδρου και συγκεκριμένα τα
ευρισκόμενα :
1. Επί της οδού Ελ. Βενιζέλου ( Παραπλεύρως Κατ/τος JEMA), στο Λουτράκι,
ιδιοκτησίας κ. Μανιάτη Νικόλαου του Κωνσταντίνου
2. Επί της συμβολής των οδών Μάτση & Ιβύκου, στο Λουτράκι, ιδιοκτησίας κ. Λέκκα
Νικόλαου του Ιωάννη
3. Επί των οδών Αιγαίου & Ελ. Βενιζέλου, στο Λουτράκι, ιδιοκτησίας κ. Παππά
Αριστείδη του Αθανασίου.
Οι ανωτέρω απομακρύνσεις θα γίνουν σταδιακά, από συνεργείο του Δήμου ή
εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, μετά από ανάλογη ανάθεσης της υπηρεσίας.

2018-06-22T03:29:55+00:00 Ιούνιος 22nd, 2018|
Επιστροφή