Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας 7/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
7/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-04-16 05:58
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα στο τμήμα της Επ.οδού «Γέφυρα Ισθμού προς Κεχριές δια Κυρας Βρύση Ισθμίας» και ειδικότερα στην Χ.Θ. + 1950,00μ. (από τον κόμβο Ν.Ε

Περίληψη:

ο μ ο φ ω ν α,

1) Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα της MERCANTILE Α.Ε., για
έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δευτερούοντος επαρχιακού
οδικού δικτύου Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα στο τμήμα της
Επ.οδού «Γέφυρα Ισθμού προς Κεχριές δια Κυρας Βρύση Ισθμίας» και
ειδικότερα στην Χ.Θ.+1950,00μ. (από τον κόμβο Ν.Ε.Ο. Κ.ΑΘ.-
Κυρας Βρύση) και εντός των ορίων ζώνης, μόνο για την
κυκλοφοριακή σύνδεση της υφιστάμενης εγκατάστασης της εν λόγω
εταιρείας, με την προϋπόθεση να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης
για την αποφυγή ατυχημάτων από την διέλευσης των οχημάτων.
2) Γνωμοδοτεί αρνητικά και διαμαρτύρεται έντονα προς κάθε αρμόδια
και συναρμόδια Υπηρεσία για την οποιασδήποτε επέκταση της
υφιστάμενης εγκατάστασης, για τους εξής λόγους: α) για την
προάσπιση της ασφάλειας, της ζωής, της ποιότητας διαβίωσης και
των εν γένει δικαιωμάτων των κατοίκων του οικισμού Κυρας
Βρύσης β) για προάσπιση της ασφάλειας των μαθητών του Γυμνασίου
Ισθμίας που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από
τις εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης, η οποία απόσταση θα
μικρύνει με την ανέγερση του νέου σχολικού κτιρίου που αναμένεται

να πραγματοποιηθεί, γ) για να διατηρηθεί η φυσιογνωμία της περιοχής
και να μην υπάρξει περαιτέρω επίπτωση στο περιβάλλον, δ) επειδή
κατά την είσοδο-έξοδο των φορτηγών από την εν λόγω επιχείρηση, θα
καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου το μικρού πλάτους οδόστρωμα
αμφοτέρων των ρευμάτων κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού, η οποία
αποτελεί και την κύρια οδική αρτηρία και είσοδο-έξοδο του οικισμού
Κυρας Βρύση, και ως εκ τούτου θα πρέπει να διακόπτεται παντελώς
η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών στην εν λόγω οδό
κάθε φορά που θα χρησιμοποιείται αυτή από την άνω επιχείρηση,
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για του περίοικους –πεζούς και
οδηγούς- που διέρχονται καθημερινά και συχνότατα από την ανωτέρω
οδό.
3) Θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια για την προάσπιση του
οικισμού μας, του συνταγματικού δικαιώματός μας στην απόλαυση
του περιβάλλοντος, της προσωπικότητάς μας, την ασφάλεια
εργαζομένων και περιοίκων του οικισμού Κυρας Βρύση και γενικά
στην αποφυγή με κάθε τρόπο λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων στην
περιοχή μας, που δεν συνάδουν με την φυσιογνωμία της, την αμιγώς
οικιστική χρήση της, την τουριστικού ενδιαφέροντος ανάπτυξή της
κλπ.-

2018-06-23T03:00:57+00:00 Απρίλιος 16th, 2018|
Επιστροφή