93/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
93/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-09-14 09:53
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή φοιτητή Κιάφα Δημητρίου του Τμήματος Μηχανικών
(έκτακτο) Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση
στον Δήμο μας.

Περίληψη:

Αποδέχεται τον φοιτητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΚΙΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου για την κάλυψη θεσμοθετημένης στον Δήμο μας θέσης πρακτικής άσκησης, προκειμένου να εκτελέσει την εξάμηνη πρακτική του στις Υπηρεσίες του Δήμου, και συγκεκριμένα στη Δ/νση Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων, με ημερομηνία έναρξης την 01η Οκτωβρίου 2021 και λήξης την 31η Μαρτίου 2022.
Η αμοιβή του ορίζεται στο συνολικό ποσό των #186,19# € μηνιαίως, (#176,08# € και #10,11# € για ασφάλισή του έναντι επαγγελματικού κινδύνου) και στο συνολικό ποσό των #1.117,14# € για όλη τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής του.
Την ευθύνη για την παρακολούθηση υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του ανωτέρω φοιτητή θα έχει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων κα Καλογήρου Μελπομένη, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών του Δήμου.
2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης.

2021-09-14T09:53:49+00:00 Σεπτέμβριος 14th, 2021|
Επιστροφή