88/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
88/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-08-20 12:27
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Συμπληρωματική παρακατάθεση για την οριστική εκκαθάριση της ιδιο-
σίας (136) της αναγκασστικής απαλλοτρίωσης για το έργο ‘’Βελτίωση –
ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας-Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος
Ε.Ο. Περαχώρας’’, βάσει της 146/2016 απόφασης Τριμελούς Εφετείου
Ναυπλίου.

Περίληψη:

Τη συμπληρωματική παρακατάθεση στο Τ.Π. & Δανείων ποσού 1.102,35 € για αποζημίωση των επικειμένων της ιδιοκτησίας (136) της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας’’, καθώς και ποσού 783,67 € για δικαστικά έξοδα δυνάμει της με αριθμό απόφασης 146/2016 του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου.
Δεν θα συνταχθεί βεβαιωτικός κατάλογος καθότι ο Δήμος είναι ο μοναδικός υπόχρεος.

2021-08-20T12:27:09+00:00 Αύγουστος 20th, 2021|
Επιστροφή