87/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
87/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-08-12 08:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση (3ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

Περίληψη:

Αναμορφώνει τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 26-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών, καθώς και την υπ’ αριθ. 241/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

2021-08-12T08:54:17+00:00 Αύγουστος 12th, 2021|
Επιστροφή