86/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
86/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-08-12 08:50
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 (Β΄ τρίμηνο).

Περίληψη:

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (Β΄ τριμήνου 2021),

2021-08-12T08:50:17+00:00 Αύγουστος 12th, 2021|
Επιστροφή