85/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
85/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-22 10:22
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση απομάκρυνσης επιτόνου από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο
χώρο στο Λουτράκι.

Περίληψη:

Εγκρίνει την απομάκρυνση επιτόνου από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο χώρο, ευρισκομένου επί των οδών Ιβύκου & Παναγίας Γιάτρισσας στο Λουτράκι, η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή διέλευση των πεζών, συνολικής δαπάνης #2.106,87# €(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας απόφασης.

Ως προς την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης, αυτής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4625/2019.

2021-07-22T10:22:01+00:00 Ιούλιος 22nd, 2021|
Επιστροφή