84/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
84/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-27 09:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

:΄Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Πε-
ραχώρας (περιοχή Σχίνου – οδός Ηπείρου).

Περίληψη:

Εγκρίνει την επέκταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Πισίων και συγκεκριμένα στην οδό Ηπείρου του οικισμού Σχίνου, δαπάνης 3.472,25 €, κατόπιν αιτήματος.
Η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2021-07-27T09:08:45+00:00 Ιούλιος 27th, 2021|
Επιστροφή