189/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
189/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 12:41
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 137/25-5-2021 σχετικής κλήσης.

Περίληψη:

Αναβάλλει την συζήτηση του θέματος, λόγω έλλειψης στοιχείων από τον φάκελο (καθότι δεν υπήρχε η προβλεπόμενη Α.Α.Υ.).

2021-07-01T12:41:03+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή