Αποφάσεις ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Αποφάσεις ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας 2018-04-23T22:54:36+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
22/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου για το έτος 2022

8/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού ατις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας Μ. ΓΛΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στη θέση
‘’Καρμπουνάρι’’ Λουτρακίου της Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

7/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση
της κατασκευής του Τεχνικού του ρέματος Κατουνίστρα από την Κ/Ξ
Μυτιληναίος Α.Ε. – Ξανθάκης ΑΤΕ.

2/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση περί δωρεάν παραχώρησης χώρου προς χρήση από τον
Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO).

1/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της συμμετοχης η μη του Δημου μας στο πρόγραμμα
καταπολεμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021

28/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων
΄Εργων για το έτος 2021.

27/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου
διάρκειας, σε ΚΥΕ που λειτουργεί η ‘’ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.’’ επί της
οδού Π. Τσαλδάρη 13 στο Λουτράκι.

26/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί τμή-
ματος (μελλοντική βελτίωση – ανακαίνιση) πρωτεύουσας επαρχιακής
οδού στις εγκαταστάσεις του υπό ίδρυση ‘’Νέου Βιοιμηχανικού Κτιρίου –
εργαστήριο χαμηλής όχλησης’’ κατασκευής και τοποθέτησης προϊόντων
από αλουμίνιο – σίδηρο, εμπόριο θωρακισμένων θυρών, στην εκτός
σχεδίου περιοχή ‘’Κοϊδέλα’’ Λουτρακίου.

25/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της αξιοποίησης και δωρεάν παραχώρησης
χρήσης τμήματος του δημοτικού ακινήτου «Οικόπεδο Θρουβάλα»
και των υφισταμένων εντός αυτού κτιρίων στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου

24/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της αποδοχής ή μη δωρεάς ιδιωτών

23/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’ΑΛΚΗ A.E.’’ στο
Καρμπουνάρι Λουτρακίου.

22/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’RENTRON AEBE’’ στη
θέση ‘’Ανω Καρμπουνάρι – Γαλότα’’ Λουτρακίου.

21/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’ΑΡΟΤΡΟΝ Α. Ι.
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’’ στη θέση ‘’Κατουνίστρα’’ Λουτρακίου.

20/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου
διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η κα Παπαθανασίου Πετρούλα επί της
οδού Ελ. Βενιζέλου 67Β στο Λουτράκι.

19/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου
διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. Αγγέλου Νικόλαος επί της οδού
Ελ. Βενιζέλου 7 στο Λουτράκι.

1 2 3 7 Next › Last »
Επιστροφή