Αποφάσεις ΔΚ Ισθμίας

Αποφάσεις ΔΚ Ισθμίας 2018-04-23T22:58:20+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
27/2018 ΔΚ Ισθμίας

Περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες Δήμου

26/2018 ΔΚ Ισθμίας

Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής

25/2018 ΔΚ Ισθμίας

Εξέταση αιτημάτων Κατσαϊδώνη Ανδρέα

24/2018 ΔΚ Ισθμίας

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ

23/2018 ΔΚ Ισθμίας

Εισήγηση περί μείωσης ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019

15/2018 ΔΚ Ισθμίας

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατά παρέκκλιση των
διατάξεων (άρθρο 34, παραγρ.2 του Β.Δ. 465/70 ως ισχύει με το
άρθρο 159 του Ν.4512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί
δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα
Π.Ε.Ο. 8 «Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. + 74.155 αριστερά από Αθήνα
προς Κόρινθο και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής
οικισμού Καλαμακίου (όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα
σήμανσης), στις εγκαταστάσεις της νέας (υπό ίδρυση) αλλά και της
υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
«ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.».

14/2018 ΔΚ Ισθμίας

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση μιας κολώνας ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Αγίου Χαραλάμπους στη Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας

13/2018 ΔΚ Ισθμίας

Λήψη απόφασης-πρότασης περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής

12/2018 ΔΚ Ισθμίας

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ στο Παλαιό Καλαμάκι της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας

11/2018 ΔΚ Ισθμίας

Λήψη απόφασης-πρότασης για την κατ’ αρχήν ονοματοθεσία ανώνυμων οδών στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας

10/2018 ΔΚ Ισθμίας

Λήψη απόφασης-πρότασης για τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας.

9/2018 ΔΚ Ισθμίας

Εξέταση αιτήματος για την κατ’ αρχήν ονοματοθεσία ανώνυμης οδού εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας

8/2018 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) στον οικισμό Παλαιό Καλαμάκι Δ.Κ.Ισθμίας».

7/2018 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα στο τμήμα της Επ.οδού «Γέφυρα Ισθμού προς Κεχριές δια Κυρας Βρύση Ισθμίας» και ειδικότερα στην Χ.Θ. + 1950,00μ. (από τον κόμβο Ν.Ε

6/2018 ΔΚ Ισθμίας

Λήψη απόφασης-πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΔΕΚ 171/13-11-2017 τεύχ. Α΄), περί:
α) Καθορισμού αριθμού αδειών, σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς και καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση &
β) Καθορισμού αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς και καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση

1 2 Next › Last »
Επιστροφή