Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
115/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων.

113/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 106/2017 Α.Δ.Σ., περί ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

112/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2018. Κατανομή ποσού από επιχορήγηση ετών 2017 & 2018. Διάθεση πίστωσης.

111/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που αφορά «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».

105/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης για 1) καθορισμό α) αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων και β) αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίηση

103/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15497/31-7-2017 Σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση – λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων» (αρ. μελ. 36/2017)

102/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης Α’ τετραμήνου 2013 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

96/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας.

94/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016

93/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ή μη ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι

88/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας με τίτλο «Ανάληψη διαδικασιών για την υλοποίηση σύναψης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών φραγμάτων για την προστασία των λουομένω

87/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας».

86/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας

« First ‹ Previous 1 14 22 23 24
Επιστροφή