Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
134/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής
(Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών) φερόμενης
εκμετάλλευσης της εταιρείας «TAILOR MADE CONCEPTS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Λιάντρο» της Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων.

126/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων κατοίκων Δήμου μας για οικονομική ενίσχυση, κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.

125/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.

124/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων» κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.

123/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.

123/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης

122/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης για:
1α) Καθορισμό αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν σε ανέργους για
παρασκευή & διάθεση πρόχειρων γευμάτων
1β) Καθορισμό αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα
χορηγηθούν σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου
εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης.
2) Προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων & έκτασης αυτών για την
άσκηση των ανωτέρω υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.
3) Προσδιορισμό χρονικής διάρκειας για την άσκηση τους.
4) Καθορισμό ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά
άδεια και θέση.

119/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

119/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους

116/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης(Στοχοθεσία) έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Δήμου μας «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας»

104/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, από την παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Με θέληση και γνώση».

102/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2020 – 2022 (από 1/9/2020 έως και 31/8/2022).

93/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας στην Πλ. Θησέως (μεταξύ των Ο.Τ. 90-92) στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

87/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή της ΜΑΡΚΙΝΗ Ελένης, φοιτήτριας του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για πραγματοποίηση δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο μας.

85/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Α΄ τρίμηνο).

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 24 Next › Last »
Επιστροφή