Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
304/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2020

275/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020.

242/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Ονομασία οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας

240/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”.

237/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων.

235/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ”

233/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

232/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής Σχολής του Δήμου μας

225/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Καθορισμός κοινοχρήστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2020 – 2022.

199/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

198/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ένταξης της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου” στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της Πράξης και υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού της.

178/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού 73.650,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

177/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η & 6η κατανομές 2019).

176/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οδικού δικτύου Δήμου μας στα πλαίσια αθλητικής εκδήλωσης.

173/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας των 5ου & 6ου
τμηματικών προϋπολογισμών της υπ΄αριθμ. 81/2018 μελέτης που αφορούν την προμήθεια καυσίμων του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ

1 2 3 11 12 Next › Last »
Επιστροφή