Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
4/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού #9.930,00# € από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου (συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

1/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

323/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην κα Παπαθεοδώρου Παρασκευή άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν του υπό ίδρυση εργαστηρίου της, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Κυρα – Βρύση Ισθμίας.

319/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

318/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”

313/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

309/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το έτος 2019 και εφεξής

308/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 και εφεξής.

307/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και εφεξής.

298/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας για τις συναλλαγές τους με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ κλπ για το έτος 2019

292/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αλλαγή ονόματος – Σύμβαση της ηλεκτρικής παροχής (ΔΕΔΔΗΕ) ηλεκτροδότησης του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου

291/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, έτους 2018

290/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με το Επιμελητήριο Κορινθίας και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την υποβολή από κοινού πρότασης στο Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότη τα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’, ΄Αξονας προτεραιότητας 01 ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες’’.

289/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητακαι Καινοτομία’’, ΄Αξονας προτεραιότητας 01 ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικό τητας με Τομεακές προτεραιότητες’’, 01Σ ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)’’. Ορισμός υπευθύνου και ομάδας έργου παρακολούθησης και υλοποίησης της Πράξης

287/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

1 2 3 6 Next › Last »
Επιστροφή