Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
189/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 137/25-5-2021 σχετικής κλήσης.

93/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή φοιτητή Κιάφα Δημητρίου του Τμήματος Μηχανικών
(έκτακτο) Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση
στον Δήμο μας.

91/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί κοινοτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής
και εξευγενισμού ελαίων της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.» στη
θέση «Καλαμάκι» της Κοινότητας Ισθμίας.

90/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στον Σακελλαρίου Λεωνίδα άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου για δραστηριοποίηση σε λαϊκές
αγορές .

89/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και
γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολο-
γικών διαφορών.

88/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική παρακατάθεση για την οριστική εκκαθάριση της ιδιο-
σίας (136) της αναγκασστικής απαλλοτρίωσης για το έργο ‘’Βελτίωση –
ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας-Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος
Ε.Ο. Περαχώρας’’, βάσει της 146/2016 απόφασης Τριμελούς Εφετείου
Ναυπλίου.

87/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση (3ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

86/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 (Β΄ τρίμηνο).

85/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση απομάκρυνσης επιτόνου από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο
χώρο στο Λουτράκι.

84/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

:΄Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Πε-
ραχώρας (περιοχή Σχίνου – οδός Ηπείρου).

82/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο
Λουτρακίου

81/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #959.171,10# € από ΚΑΠ (μερικό υπόλοιπο έτους 2015 καθώς και ετών 2016, 2017, 2018 & μερικό ποσό 1ης δόσης έτους 2019), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

80/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Μερική εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (7) με δικαίωμα αποζημίωσης από
τις ιδιοκτησίες 4, 5 & 6) της υπ΄αριθμ. 18/1974 πράξης αναλ/σμού στο
Λουτράκι, βάσει της 221/1994 Α.Π.Π.Κ.

79/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση (2ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.

78/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών
της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν
της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

1 2 3 11 24 Next › Last »
Επιστροφή