Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
126/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

99/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Αγγελοπούλου Βασιλικής κατά του Δήμου μας

97/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά του Δήμου μας

127/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού #55.580,00# € από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές

123/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αυτής, για την “Προστασία κολυμβητικών περιοχών από πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών κατά μήκο

121/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας στα ΟΤ 199-204-205-206-404-405 / Ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός” (αρ. μελ. 44/2017).

118/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 στο Λουτράκι

115/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων.

113/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 106/2017 Α.Δ.Σ., περί ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

112/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2018. Κατανομή ποσού από επιχορήγηση ετών 2017 & 2018. Διάθεση πίστωσης.

111/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που αφορά “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας”.

105/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης για 1) καθορισμό α) αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων και β) αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίηση

92/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

91/2018 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της 2 ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

103/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15497/31-7-2017 Σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση – λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων” (αρ. μελ. 36/2017)

« First ‹ Previous 1 15 23 24 25 26 27 28 Next › Last »
Επιστροφή