Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
215/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξέταση αιτήματος ΜΟΥΡΙΚΗ Σωτήριου για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη δυτική παραλία Ισθμίας (κρυφή παραλία).

27/2018 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « κα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 107, στο Λουτράκι.

31/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 30/26.7.2018 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. που αφορά έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη διαφόρων δαπανών του Νομικού Προσώπου

203/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση αναφορικά με την τροποποίηση του καταστατικού της Κ/ΞΙΑΣ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.”

13.156/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για τη διετία 2018-2020 (01/09/2018 – 31/08/2020)

183/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

207/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ένταξης της Πράξης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑμεΑ”. Ορισμός υπευθύνου και Υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης.

204/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με την “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.” για την οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στον Δήμο μας.

178/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής της ΠΕΡΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. κατά Δήμου.

177/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγών της SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ κατά Δήμου.

185/2018 Οικονομική Επιτροπή

Εξέταση ενστάσεων των εταιρειών ‘’Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.’’ και ‘’ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ κατά της υπ΄αριθμ. 166/2018Α.Ο.Ε., περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας’’.

25/2018 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « ΚΑΠΑ CAFE E.E. » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί των οδών Λ. Κατσώνη 7 & Ποσειδώνος, στο Λουτράκι.

184/2018 Οικονομική Επιτροπή

΄Εγκριση ή μη των 1ου , 2ου & 3ου πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

182/2018 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου ‘’Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας’’.

16/2018 Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας (1) καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, για το σχολικό έτος 2018 -2019. Μερική ανάκληση της 14/2018 Α.Δ.Σ

« First ‹ Previous 1 7 15 16 17 18 19 27 28 Next › Last »
Επιστροφή