Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
330/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου ‘’Ανάπλαση του χώρου του
μνημείου της Μάχης της Περαχώρας’’.

329/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την ανάθεση εκτέλεσης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρω
σης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε
αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2020 – 2021,

25/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της αξιοποίησης και δωρεάν παραχώρησης
χρήσης τμήματος του δημοτικού ακινήτου «Οικόπεδο Θρουβάλα»
και των υφισταμένων εντός αυτού κτιρίων στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου

24/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της αποδοχής ή μη δωρεάς ιδιωτών

29/2020 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί Απαλλαγής ή μη της εταιρείας LIFE ECO SOLUTION
I.K.E.( L.E.S. IKE ) από την υποχρέωση κατασκευής εισόδου-
εξόδου οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις της
υπό ανέγερση νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής
πρώτης ύλης ( κατηγορία Πρωτογενούς τομέα ) φερόμενης
εκμετάλλευσης της , στη θέση « Κλείσιζα» της Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων.

321/2020 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση των τεχνικών εκθέσεων :
• Υπηρεσίας ασφάλειας και επιτήρησης Δημοτικών Κτιρίων.
• Προμήθειας & εγκατάστασης συστήματος συναγερμού και επιτήρησης στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου.
• Προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους για τον φυσικό χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου Χ. ΘΩΔΗΣ
• Προμήθειας υλικών διαγράμμισης αγωνιστικών χώρων γηπέδων ποδοσφαίρου.
• Προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής.
• Προμήθειας ιατρικού υλικού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

319/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκτέλεσης
του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική αναβάθμιση
πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’.

315/2020 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που
αφορά ‘’Εκπόνηση μελετών & υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπρο-
στασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας (Πρόσκληση VΙΙΙ). Oρισμός
Υπεύθυνου πράξης και Διαχειριστή.

158/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

155/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2017

154/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2017

324/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος
έτους, κατόπιν της υπ’ αριθ. 152/2020 Α.Δ.Σ.

320/2020 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης
(1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ

316/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου
στην Περαχώρα.

314/2020 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή της ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο με άξονα προτεραιότητας
1″Αστική Αναζωογόνηση 2019″ για την κατασκευή του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΜΠΑΖΗ». Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή

« First ‹ Previous 1 4 12 13 14 15 16 24 56 Next › Last »
Επιστροφή