Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
31/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του « Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητήριου » του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

30/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί του « Κανονισμού λειτουργίας Μουσικής Σχολής » του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

29/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της δωρεάν παραχώρησης ή μη χρήσης δημοτικού ακινήτου για ορισμένη χρονική διάρκεια προκειμένου να μετεγκατασταθεί ο τερματικός σταθμός του ΚΤΕΛ Λουτρακίου στο Ο.Τ. 422.

148/2019 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (μελ. 43/2019).

123/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων.

125/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Παραλαβή της μελέτης “Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου – Περαχώρας (Κατουνίστρα, Πράθι & Καρέλη πόλεως Λουτρακίου).

135/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπών Παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής Συμβάσεων υπηρεσιών έτους 2019.

141/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “Prayer of colors”.

142/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στον Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου.

144/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στην προσφυγή του ΣΠΟΑΚ κατά της υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/2018 Υ.Α. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

145/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου “Νέο παραλιακό κρηπίδωμα στις εγκαταστάσεις της FULGOR Α.Ε. στο Σουσάκι Κορινθίας”

160/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Μαΐου 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

164/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Πελοπόννησος”, άξονας προτεραιότητας “Προστασία περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” με τίτλο “Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ”, για την ένταξη της πράξης “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του Παραλιακού Μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου”. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

166/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠΕΣ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2019, και κατανομή του.

167/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2019.

« First ‹ Previous 1 2 10 11 12 13 14 22 35 Next › Last »
Επιστροφή