Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού 2019-08-13T23:55:40+00:00

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει να γίνει αυθεντικοποίηση των στοιχείων σας μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με την χρήση των κωδικών σας του TAXISNET.

πατήστε εδώ για να συνδεθείτε

Επιστροφή