Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης 2019-10-06T20:16:07+00:00

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει να γίνει αυθεντικοποίηση των στοιχείων σας μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με την χρήση των κωδικών σας του TAXISNET.

πατήστε εδώ για να συνδεθείτε

Επιστροφή